Încadrare în grad de handicap a copilului cu dizabilități

 

 

Actele necesare pentru  încadrarea copilului cu dizabilităţi în grad de handicap

 

□ Copie dupa actul de identitate al copilului (certificat de naştere/carte de identitate)

□ Copii dupa actele de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;

□ Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului);

□ Ancheta socială de la SPAS(Primărie) ;

□ Fişa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paliative;

□ Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;

□ Copii ale documentelor medicale adiţionale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare medicală, bilete de externare);

□ Fişa de evaluare psihologică de la psihologul atestat în psihologie clinică (atunci când e cazul);

□ Fişa psihopedagogică;

□ O copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare (la reevaluare);

□ O copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare (atunci când e cazul);

Cu actele necesare, părintele şi copilul se prezintă cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau înainte de expirarea acestui termen dacă s-au schimbat condiţiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare a copilului cu dizabilităţi în grad de handicap la Serviciul de Evaluare Complexa Copii, care îşi desfăşoară activitatea conform urmatorului program:       

 Luni-joi: 8.00 -16. 30

Cererile-tip, însoțite de toate documentele necesare, privind încadrarea în grad de handicap a copilului, pot fi trimise pe adresa de e-mail : sec_copii_il@dpcialomita.ro

 

fisiere: 
AtaşamentMărime
Microsoft Office document icon cerere-tip.doc30.5 KB
Microsoft Office document icon modelconsimtamant.doc56.5 KB
categoria articolului: