Comunicat de presa privind Proiectul ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Slobozia, februarie 2021

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Ialomița a organizat miercuri, 17 februarie 2021, la sediul instituției  din Slobozia, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 1, județul Ialomița, seminarul de lansare a proiectului VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, derulat prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, alocarea tematică B – Dezvoltarea capacității centrelor existente, finanțat din  Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Proiectul este implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Ialomița în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Arad, D.G.A.S.P.C. Buzau, D.G.A.S.P.C. Mures și Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale București (CRIPS), pe o perioadă de 24 de luni, începând cu data de 01.01.2021. Este un proiect care se derulează la nivel multiregional, în județele Ialomița, Buzău, Arad, Mureș si municipiul București, având un buget total de 4.565.893 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea șanselor de incluziune socială și o mai bună abilitare a copiilor și tinerilor de etnie romă și a familiilor acestora din comunități rurale și cartiere urbane defavorizate din județele Ialomița, Arad, Buzău și Mureș, asigurând dezvoltarea calității serviciilor acordate populației de etnie romă de către nouă (9) centre de zi care promovează modele de bune practici de abilitare, campanii de conștientizare și nondiscriminare, intervenția în rețea, munca în echipa și solidaritatea socială.

La seminarul de lansare au participat Secretarul General al Consiliului Județean Ialomița, Directorul General al DGASPC Ialomița, reprezentanți ai celor 3 centre de zi din județul Ialomița, în care se vor derula activitățile proiectului, un reprezentant al Inspectoratului Școlar, precum si membrii echipei de proiect din partea DGASPC Ialomița. Evenimentul s-a transmis și online, pe platforma zoom, facilitând în acest mod accesul reprezentanților Fondului Roman de Dezvoltare Sociala si al partenerilor din municipiul București, județele Arad, Buzău, Mureș și al invitaților acestora.

În cadrul seminarului a fost realizată o descriere detaliată a proiectului, fiecare dintre parteneri punctând activitățile în care se vor implica și realizând o prezentare succintă a activității centrelor de zi pentru copii, în care se vor desfășura activitățile proiectului. Persoanele prezente au apreciat în mod pozitiv proiectul, concluzionând că implementarea acestuia va conduce la creșterea calității serviciilor furnizate de centrele de zi și a incluziunii sociale a persoanelor de etnie romă.

Mai multe informații despre proiect pot fi solicitate la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, Tel/fax : 0243/231088, email: office@dpcialomita.ro, persoana de contact: Paul Marcu, manager de proiect.

 

www.eeagrants.ro         www.frds.ro                    

              

categoria articolului: 
stiri