Proiectul VIP – PLUS „Voluntariat – Initiative – Profesionalism pentru calitate in serviciile de zi destinate copiilor din comunitatile vulnerabile” Cod PN1020

 

 

            Proiectul VIP – PLUS

„Voluntariat – Initiative – Profesionalism pentru calitate in serviciile de zi destinate copiilor din comunitatile vulnerabile” Cod PN1020

 

 

Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021

Apel „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”

Alocarea tematica B         Proiecte de dezvoltare a capacității centrelor educaționale / after- school/de zi existente, care lucrează cu un procentaj ridicat de romi

Buget: 4 565 893 lei

Durata implementarii: 24 luni, incepand cu data de 01.01.2021.

Parteneri

Promotor DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI IALOMITA (DGASPC IALOMITA)

Partener 1 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ARAD (DGASPC ARAD)

Partener 2 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BUZAU (DGASPC BUZAU)

Partener 3 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI MURES (DGASPC MURES)

Partener 4 ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI INFORMARE PENTRU PROFESIUNI SOCIALE Bucuresti (CRIPS)

CENTRE DE ZI PARTICIPANTE LA PROIECT:

 1. Centrul de ingrijire de zi Slobozia – jud Ialomita
 2. Centrul de zi din cadrul Centrului local de Asistenta Facaeni - jud Ialomita
 3. Centrul Multifunctional Cartier Bora - jud Ialomita
 4. Centrul de zi de ingrijire a copiilor Ineu – jud Arad
 5. Centrul de zi pentru prevenirea separarii copilului de familia sa Hasmas – jud Arad
 6. Centrul de ingrijire de zi Pancota – jud Arad
 7. Centrul de zi - Complxul de Servicii pt Copilul cu Handicap nr.14 Rm Sarat – jud Buzau
 8. Centrul de zi Glodeni – jud Mures
 9. Centrul de zi Bukner Tarnaveni – jud Mures

   Obiectiv general al proiectului

Cresterea sanselor de incluziune sociala si o mai buna abilitare a copiilor si tinerilor de etnie roma si a familiilor acestora din comunitati rurale si cartiere urbane defavorizate din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures, asigurand dezvoltarea calitatii serviciilor acordate populatiei de etnie roma de catre 9 centre de zi care promoveaza modele de bune practici de abilitare, campanii de constientizare si nondiscriminare, interventia in retea, munca in echipa si solidaritatea sociala

Obiective specifice

OS1. Imbunatatirea capacitatii institutionale a 9 centre de zi - servicii sociale integrate in comunitati din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures, cu peste 2/3 beneficiari de etnie roma - prin elaborarea si aplicarea de proiecte institutionale adaptate nevoilor si prioritatilor identificate dupa evaluarea initiala din primul trimestru de implementare, formarea sefilor de centre (9 persoane), a reprezentantilor APL (9 persoane), a personalului angajat (53 persoane) si a altor categorii de specialisti voluntari (97persoane) - pe parcursul celor 24 de luni ale proiectului

OS2 Cresterea capacitatii centrelor de zi de a se implica in procesul de constientizare a persoanelor de etnie roma la nivel comunitar - in beneficiul a 507 persoane din comunitati din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures-incepand cu luna a 11-a pana in luna a 23-a de implementare

OS3. Imbunatatirea abilitatilor copiilor beneficiari ai serviciilor celor 9 centre de zi din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures (464 copii de etnie roma si 63 copii din grupuri vulnerabile care nu sunt de etnie roma) si ale unui numar de 297 persoane de etnie roma din randul membilor familiilor copiilor beneficiari), precum si cresterea competentelor unui numar de 60 specialisti si lideri romi de a promova drepturile etniei - incepand din luna a 4-a pana la finalul proiectului

OS4 Prevenirea si combaterea oricarei forme de discriminare a romilor in comunitatile participante la proiect, prin organizarea unei Campanii de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară din comunitatile participante (peste 284 persoane) - incepand cu luna 10-a pana in luna a 20-a de implementare.

ACTIVITATILE PROIECTULUI

A1. Elaborarea, aplicarea si monitorizarea proiectelor institututionale de dezvoltare a centrelor de zi in vederea sustenabilitatii si cresterii calitatii serviciilor de incluziune sociala acordate populatiei de etnie roma

A1.1 Evaluarea initiala a centrelor de zi, pe baza unei metodologii unitare elaborate in proiect si stabilirea prioritatilor ce vor fi avute in vedere in proiectele institutionale; pregatirea membrilor echipelor mobile si a reprezentantilor PP, P1, P2 si P3 pentru interventie in scopul dezvoltarii centrelor de zi – seminar on line organizat de P4

A1.2 Elaborarea modelului de formare si formarea sefilor de centre si a reprezentantilor APL pentru design-ul si managementul proiectelor institutionale (curs interjudetean on line pentru 18 pers - 9 sefi centre si 9 reprezentanti SPAS/CL , organizat de P4)

A1.3 Acordare de sprijin metodologic centrelor de zi pentru aplicarea si monitorizarea proiectelor institutionale pe tot parcursul proiectului

A1.4 Organizarea a 2 seminarii de schimb de experienta pentru sefii de centre de zi – la Arad si la Tg Mures

A1.5 Evaluarea finala a centrelor de zi

A2, Dezvoltarea resurselor umane ale centrelor de zi participante la proiect (personalul centrelor de zi, voluntari - cadre didactice si alti specialisti care colaboreaza cu centrele) A2.1 Elaborare Model formare si „tool-kit” pentru Cursul de perfectionare a personalului centrelor de zi. Publicare model formare pe website-ul proiectului.

A2.2 Organizarea de cursuri pentru pregatirea personalului din centrele de zi (total 56 cursanti) A2.3 Elaborare model de formare a voluntarilor - cadre didactice si alte categorii profesionale si organizare Seminar de pregatire la sediul P4 a cate unei persoane din cadrul echipelor mobile EM si a reprezentantilor PP,P1, P2 si P3 pentru a asigura formarea voluntarilor la nivel local. Publicare model formare pe website-ul proiectului.

A2.4 Organizarea de cursuri locale pentru pregatirea voluntarilor - cadre didactice si alti specialisti care colaboreaza cu centrele pentru a se implica in abilitarea copiilor si parintilor romi si in aplicarea principiului nondiscriminarii - in total 97 pers

A3. Activitati de abilitare a persoanelor de etnie roma -dezvoltarea capacitatilor individuale, furnizarea de informatii si cresterea competentelor liderilor si expertilor romi pentru promovarea drepturilor cetatenilor de etnie roma

A3.1 Deplasarea EM in localitati pentru sprijinirea abilitarii copiilor beneficiari ai centrelor de zi, in conformitate cu Programele personale de interventie ale acestora.

A3.2 Organizarea de excursii si tabere cu scop de abilitare a copiilor - in beneficiul copiilor din centrele de zi

A3.3 Tabara interjudeteana VIP Plus

A3.4 Activitati de abilitare a parintilor/ altor membri ai familiilor copiilor din centrele de zi - consiliere individuala si de grup

A3.5 Realizarea de materiale informative si utilizarea lor in activitati curente de informare a parintilor/ altor membri ai familiilor copiilor din centre.

A3.6 Organizarea a 4 seminarii de formare a liderilor si expertilor romi la Slobozia, Arad, Buzau si Tg Mures. Tema: promovarea drepturilor persoanelor de etnie roma, abilitare si constientizare.

A4. Campanii de conçtientizare adresate persoanelor adulte de etnie romă A4.1 Elaborare concept campanie constientizare si materiale de campanie A4.2 Tiparire Kit campanie constientizare

A4.3 Pregatire si organizare Atelier de pregatire campanii de constientizare la sediul P4

A4.4 Realizare rubrica dedicata Campaniei de constientizare pe site-ul proiectului si publicare materiale.

A4.5 Organizare evenimente campanie constientizare in fiecare centru de zi - „Sarbatoarea parintilor”

A4.6 Organizare evenimente campanie constientizare in fiecare centru de zi din jud IL, AR, BZ pentru alte persoane de etnie roma din comunitati

A5. Campanie de creștere a conștientizare pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară

A5.1 Elaborare kit campanie nondiscriminare si materiale de campanie A5.2 Tiparire Kit campanie nondiscriminare

A5.3 Realizare rubrica dedicata Campaniei nondiscriminare pe site-ul proiectului si publicare materiale. Popularizarea Campaniei pe site-urile celor 4 DGASPCuri, site CRIPS si pe facebook. A5.4 Organizare evenimente campanie nondiscriminare in fiecare comunitate

A5.5 Realizare de materiale de prezentare a rezultatelor campaniei de catre fiecare judet si publicare pe website proiect

A5.6 Valorizarea persoanelor si firmelor/institutiilor care doresc sa sprijine/acorda sprijin pentru copiii beneficiari ai centrelor de zi (denumiti „Promotori VIP”), prin prezentarea acestor exemple de solidaritate sociala pe website-uri sau FB.

A5.7 Evaluarea initiala (inainte de campanie) si evaluarea finala (dupa campanie) pentru masurarea cresterii Nivelului de acceptare a romilor de către populația majoritară (în zonele de intervenție aferente proiectului). Intocmire raport.

Activitati transversale

AT1 Managementul proiectului

AT2 Comunicare si promovare proiect

AT2.1 Organizare seminar de lansare a proiectului

AT2.2 Realizarea, machetarea si tiparirea de materiale de identitate si promovare proiect. AT2.3 Proiectare, incepand cu luna a2-a, realizare dpdv tehnic si continut, lansare (in luna a 5-a) si actualizare website proiect pe toata durata implementarii.

AT2.4 Colaborare cu mass media (transmitere comunicate de presa) si promovarea proiectului pe site-urile promotorului si partenerilor

AT2.5 Organizare Conferinta de inchidere a proiectului.

GRUPURI TINTA

 • Specialiști/voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, asistenței sociale, administrației publice, sectorului ONG etc implicați în lucrul cu persoane de etnie romă în centrele educaționale/ after-school/ de zi existente

168 persoane

 • Persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome cu niveluri scăzute de conștientizare privind drepturile lor și participarea la viața comunității, beneficiari ai serviciilor furnizate în centrele educaționale/ after-school/de zi existente sau din comunitate

971 persoane, dintre care 761 copii si parinti beneficiari centre de zi

 • Experți și lideri romi care activează pe cont propriu sau în cadrul unor organizații neguvernamentale, grupuri de acțiune, grupuri comunitare, autorități și instituții publice, sindicate, asociații ale elevilor sau studenților, partide politice, asociații de tineret sau altor forme de asociere, persoane în poziții de lideri formali sau informali în relație cu persoanele și familiile rome în situații de vulnerabilitate din comunitățile deservite de centrele educaționale/ after-school/de zi existente

60 persoane

 • Membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc  în comunitățile în care se regăsesc centrele educaționale/ after-school/ de zi existente

323 persoane

In concluzie, proiectul are in vedere un grup tinta total de 1462 persoane, dintre care 1031 persoane de etnie roma, reprezentand peste 2/3 din grupul tinta total, respectiv 70, 5%.

Mai multe informatii despre proiect:

DGASPC Ialomita:  email office@dpcialomita.ro  www.dpcialomita.ro

DGASPC Arad: email secretariat@dgaspc-arad.ro  www.dgaspc-arad.ro

DGASPC Buzau: email monitorizarebz@dgaspc-buzau.ro  www.dgaspc-buzau.ro

DGASPC Mures: email office@dgaspcmures.ro    www.dgaspcmures.ro

Asociatia CRIPS: email crips1@crips.ro    www.crips.ro


 
   
   
 

 

 
   
categoria articolului: 
stiri