Comunicat de presa privind Proiectul ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Slobozia, februarie 2021

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Ialomița implementează în perioada 01.01.2021 – 31.12.2022, în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Arad, D.G.A.S.P.C. Buzau, D.G.A.S.P.C. Mures și Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale București (CRIPS), proiectul ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020.

Proiectul este derulat prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, alocarea tematică B – Dezvoltarea capacității centrelor existente, finanțat din  Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Bugetul total al proiectului este de 4.565.893 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea șanselor de incluziune socială și o mai bună abilitare a copiilor și tinerilor de etnie romă și a familiilor acestora din comunități rurale și cartiere urbane defavorizate din județele Ialomița, Arad, Buzău și Mureș, asigurând dezvoltarea calității serviciilor acordate populației de etnie roma de către nouă (9) centre de zi care promovează modele de bune practici de abilitare, campanii de conștientizare și nondiscriminare, intervenția în rețea, munca în echipa și solidaritatea socială.

Grupul țintă al proiectului va fi de 1462 persoane, dintre care 1031 persoane de etnie romă, fiind format din copii care frecventează centrele de zi, părinții acestora sau alți membrii ai familiei, specialiști implicați în activități cu copiii, voluntari, lideri și experți romi, precum și  populația majoritară din localitățile unde funcționează centrele de zi.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 17.02.2021, la sediul D.G.A.S.P.C Ialomița din municipiul Sloboiza, str. C D Gherea, nr. 1, județul Ialomița, începând cu ora 11,00 și se va transmite și on-line, pe platforma zoom, pentru facilitarea accesului reprezentanților partenerilor din municipiul București, județele Arad, Buzău, Mureș și invitații acestora.

Mai multe informații despre proiect pot fi solicitate la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, Tel/fax : 0243/231088, email: office@dpcialomita.ro, persoana de contact: Paul Marcu, manager de proiect.

 

www.eeagrants.ro         www.frds.ro

 

categoria articolului: 
stiri