Anunț privind selecția grupului țintă al proiectului POCU: 465/4/4/128038 ”VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

 

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Contract POCU: 465/4/4/128038

Titlu proiectului: „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

 

            ANUNȚ privind selecția grupului țintă al proiectului POCU: 465/4/4/128038 ”VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița anunță  că, în data de 28.02.2022, s-a întrunit, la sediul instituției, Comisia de evaluare a dosarelor depuse de către persoanele interesate să beneficieze de serviciile furnizate în cadrul proiectului POCU: 465/4/4/128038 ”VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”.

        Menționăm că au mai fost înregistrate 3 (trei) noi dosare.

 În urma verificării acestora, dosarele au fost declarate eligibile, respectând condițiile obligatorii.

           Persoanele interesate nu au depus contestații.

         Relații suplimentare puteți obține la tel. 0243231088, e-mail: office@dpcialomita.ro

           

 

categoria articolului: 
anunturi