Protecția persoanelor adulte

Mesaj de eroare

Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 18 bytes in variable_initialize() (line 1202 of /var/www/clients/client1/web10/web/includes/bootstrap.inc).

Direcția generală îndeplinește următoarele atribuții principale în domeniul persoanelor adulte :

a) în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice:

    1. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice şi agresorilor familiali;

    2. monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice şi agresorilor familiali;

    3. monitorizează cazurile de violenţă domestică din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează;

    4. identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă domestică şi îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere;

b) în domeniul persoanelor adulte cu dizabilități:

    1. promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    2. asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități, în condițiile legii, în baza strategiilor județene anuale, pe termen mediu și lung, de restructurare, organizare și dezvoltare a sistemului de asistență socială pentru persoanele cu dizabilități;

    3. acționează pentru promovarea alternativelor la protecția instituționalizată a persoanelor cu dizabilități;

    4. asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilități, propune încadrarea în grad de handicap, respectiv menținerea în grad de handicap a unei persoane, precum și programul individual de reabilitare și integrare socială a acesteia, avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz, recomandă măsurile de protecție a adultului cu handicap, evaluează îndeplinirea condițiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, și monitorizează activitatea acestuia;

    5. asigură secretariatul și condițiile de funcționare ale comisiei de evaluare și încadrare în grad de handicap, prevăzute de lege;

    6. respectă opțiunea referitoare la asistent personal sau indemnizație, exprimată în scris, emite acordul în acest sens și îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege;

    7. ia măsurile necesare pentru planificarea și asigurarea continuității serviciilor acordate tânărului cu dizabilități la trecere din sistemul de protecție a copilului în sistemul de protecție a adultului cu dizabilități, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;

    8. asigură pregătirea tânărului pentru viața adultă și pentru viața independentă;

    9. identifică, evaluează și pregăteste persoane care pot deveni asistenți personali profesioniști, în condițiile legii; încheie contracte individuale de munca și asigură formarea continuă de asistenți personali profesioniști atestați; evaluează și monitorizează activitatea acestora.

c) în domeniul protecției persoanelor vârstnice și a altor persoane adulte aflate în situații de dificultate:

    1. completează evaluarea situației socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor și resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informații și servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare pentru a depăși cu forțe proprii situațiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistență socială;

    2. depune diligențe pentru clarificarea situației juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a nașterii acesteia;

    3. verifică și reevaluează trimestrial și ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistență socială într-o instituție, în vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

    4. asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționării în structura proprie a unor centre specializate;

    5. depune diligențele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistență socială;

 

SERVICII ACORDATE PERSOANELOR ADULTE ŞI VÂRSTNICE

 • Serviciul de Asistenţă Socială pentru Persoane Adulte
 • Serviciul de Evaluare şi Asistenţă Socială pentru Persoanele cu Hanidicap
 • Centrul Social de Urgenţă pentru Persoanele fără Adăpost
 • Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Victimele Violenţei în Familie Slobozia
 • Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia
 • Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie Slobozia
 • Căminul pentru Persoane Vârstnice Balaciu “ing.Vadim Rusu”
 • Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi
 • Centrul de Protecţie Temporară pentru Tinerii care nu mai sunt Instituţionalizaţi Fierbinţi
 • Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia
 • Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică pentru Adulți Movila
 • Centrul de Integrare prin Terapie  Ocupațională "Kalina și Maria " Slobozia

 

       
       
       
       

 

 

Vezi legislația specifică pentru persoane adulte