Servicii acordate copiilor aflați în situație de risc

 

Servicii de protecție oferite copilului și altor persoane aflate în situație de risc

 

       1. Complex de Servicii Comunitare pentru Protecţia Copilului Slobozia

- Centrul de consiliere și sprijin pentru copii și părinți;

Scopul serviciului social „ Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți” este: sprijinirea şi asistarea

părinţilor/potenţialilor părinţi pentru a face faţă dificultăţilor psihosociale care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa ,sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora și recuperarea psihoterapeutică a copiilor victime ale abuzurilor.

 - Centul pentru monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispuse să-și abandoneze copilul;

         Scopul serviciului social „ Centrul pentru Monitorizare, Asistență și Sprijin al Femeii Gravide Predispuse să-și Abandoneze Copilul ” este: consiliere (socială, juridică, și/sau de alta natură), suport (emoțional, material), facilitarea accesului la servicii psiho-sociale și medicale, cu scopul de a preveni abandonul copilului și de a promova dreptul la viață și la o stare de sănătate cât mai bună; serviciul se înscrie în categoria serviciilor de prevenire care acționează pentru scăderea numărului de copii părăsiți în unități spitalicești.

Localizarea: Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, mun. Slobozia, jud. Ialomita, clădirea DGASPC, et. 3

Persoana de contact: Rada Mihaela – Șef complex

0243/231088 - int.122,  email: office@dpcialomita.ro

 


 

2. Complexul de Servicii Urziceni

       Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni are în structura sa Serviciul de tip rezidenţial, care oferă protecţie unui număr de 50 de copii şi are rolul de a asigura protecţia , creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurilor de protecţie specială a copilului, respectiv plasamentul şi Serviciul de zi, care are rolul de a preveni abandonul şcolar şi instituţionalizarea copiilor, oferă găzduire, activităţi de îngrijire, educaţie, recreere – socializare, consiliere, dezvoltarea  deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională.

Localizarea: Str. Teilor,  nr. 2, municipiul Urziceni, jud. Ialomita

Persoana de contact: Păun Oana Diana – șef centru

Tel.: 0243/254745


 

3. Centrul de Primire in  Regim de Urgenta al Copilului 3-18 ani  Slobozia

Acest serviciu este organizat astfel încât să asigure permanenţa serviciilor de primire şi intervenţie primară în caz de urgenţă . Are o capacitate de 9 locuri . Oferă găzduire pe o perioadă determinată (până la clarificarea situaţiei copilului) copiilor aflaţi în dificultate, cu vârste cuprinse între 4-18 ani, găsiţi nesupravegheaţi sau abandonaţi.

Localizarea: Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 7, mun. Slobozia,  jud. Ialomița

Persoana de contact: Cojocariu Mihaela Florentina – șef centru

0243/214581

 


 

4.  Centrul de Plasament Specializat pentru Copilul cu Dizabilități cu Vârsta mai mică de 3 ani Slobozia

Acesta  funcționează ca serviciu de tip rezidențial care asigură accesul pe o perioadă de timp determinată a copiilor cu dizabilități cu vârsta mai mică de 3 ani care necesită îngrijire specializată la găzduire, îngrijire, asistență medicală specializată, terapie, recuperare, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă. Capacitatea centrului este de 18 locuri.

Localizarea: B-dul Chimiei, nr. 13, mun. Slobozia, jud. Ialomița

Persoana de contact: Costache-Teodoru Ioana – șef centru

0243/231859

 


 

5. Centrul Maternal Slobozia

 

Centrul Maternal Slobozia a fost infiintat in anul 1998, fiind un serviciu de tip rezidential care ofera gazduire pe perioada temporara (6 luni) mamei si copilului aflati in situatie de risc, precum si femeii insarcinate cu risc de abandon al copilului. Serviciul ofera asistenta unui numar de 6 cupluri mama-copil. Scopul acestui serviciu este formarea, mentinerea si intarirea legaturilor familiale, dar si responsabilizarea parintilor cu privire la cresterea si ingrijirea propriilor copii.

In vederea realizarii acestui scop, in cadrul Centrului Maternal Slobozia se deruleaza urmatorele activitati:

• Gazduirea si asistenta cuplului mama-copil;

• Activitati de consiliere si educatie parentala;

• Formarea de deprinderi necesare ingrijirii adecvate a copilului;

• Oferirea de asistenta medicala profilactica si curativa copiilor gazduiti, in vederea unei bune dezvoltari fizice si psihologice;

• Activitatii de pregatire a parasirii institutiei de catre cuplul mama-copil prin asigurarea integrarii socio-profesionale a mamei;

• Pentru a asigura aceste servicii centrul maternal dispune de urmatoarele categorii de personal: 1 sef centru, 1 asistent medical si 1 asistent social.

 

Localizarea: Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 7, mun. Slobozia, jud. Ialomița

Persoana de contact: Popescu Liliana – șef serviciu

Telefon: 0243/214581

 


 

6. Centrul de Plasament nr. 2 Slobozia

      Centrul de Plasament nr.2 Slobozia este organizat şi funcţionează  ca serviciu de asistenţă socială în regim rezidenţial pentru copii/tineri cu nevoi socio-medicale.

      Scopul acestui acestui centru este de a furniza sau asigura accesul unui număr de 20 copii cu dizabilităţi neuro-psihomotorii medii şi severe, de ambele sexe, cu vârste cuprinse între 3-18 ani, pe o perioadă nedeterminată, la găzduire, îngrijire, educaţie non-formală şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.

Localizarea: B-dul Chimiei, nr. 13, mun. Slobozia, jud.Ialomita

Persoana de contact: Radu Lenuța – șef centru

Tel. 0243/231859

 


 

7. Centrul de Plasament nr. 3 Slobozia

Centrul de Plasament nr.3 Slobozia este un serviciu de tip rezidenţial  cu o capacitate de 36 de locuri , destinat copiilor aflați în dificultate, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.

Localizarea: Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, mun. Slobozia, jud.Ialomita, cladirea DGASPC, etajul 2.

Persoana de contact: Necula Ovidiu – șef-centru

0243/233100

 

8. Serviciul căsuțe de tip familial

            Cele șase  căsuțe de tip familial sunt destinate găzduirii și îngrijirii copiilor cu sau fără dizabilități, lipsițitemporar de ocrotirea părintească, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurilor de protecţie specială a copilului, respectiv plasamentul.

Căsuța de Tip Familial  „MARIAN” Slobozia;

Căsuța de Tip Familial  „RALUCA” Slobozia;

Căsuța de Tip Familial „CRISTINA”  Slobozia;

Căsuța de Tip Familial „VLĂDUȚ”  Slobozia;

Căsuța de Tip Familial  „BOGDAN” Ţăndărei;

Căsuța de Tip Familial „GABRIELA”  Feteşti;