Legislație - copii

 

Hotărire nr. 3 din 10/01/2007 privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament detalii1

Hotărire nr. 1434 din 02/09/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului detalii2

Hotărire nr. 1435 din 02/09/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei detalii3 

Hotărire nr. 1437 din 02/09/2004  privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului detalii4 

Hotărire nr. 1438 din 02/09/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi detalii5

Hotărire nr. 1439 din 02/09/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvirşit o faptă penală şi nu răspunde penal detalii6 

Hotărire nr. 1440 din 02/09/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi detalii7 

Hotărire nr. 1442 din 02/09/2004 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private romine in cadrul procedurii adopţiei interne detalii8

Hotărire nr. 1443 din 02/09/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor romini neinsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială in favoarea acestora detalii9 

Hotărire nr. 1896 din 21/12/2006  pentru modificarea anexei la Hotărirea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului detalii10 

Lege nr. 272 din 21/06/2004  privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului detalii11

Lege nr. 273 din 21/06/2004  privind regimul juridic al adopţiei detalii12 

Lege nr. 274 din 21/06/2004 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Romin pentru Adopţii detalii13

Lege nr. 275 din 21/06/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind infiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie detalii14 

Lege nr. 482 din 19/12/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi detalii15

Lege nr. 482 din 19/12/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi detalii16 

Lege nr. 497 din 28/12/2006 pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua impotriva violenţei asupra copilului in Rominia detalii17 

Lege nr. 111 din 07/04/2004 pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate in centre maternale, precum şi copiii incredinţaţi sau daţi in plasament la asistenţi maternali profesionişti detalii18 

Ordin nr. 132 din 07/04/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii detalii19 

Ordin nr. 14 din 15/01/2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde detalii20 

Ordin nr. 36 din 19/05/2003 privind modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de către asistenţii maternali profesionişti pentru creşterea şi ingrijirea copiilor aflaţi in plasament sau incredinţare detalii21 

Ordin nr. 45 din 25/03/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura adopţiei interne detalii22 

Ordin nr. 95 din 13/03/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială, in domeniul protecţiei drepturilor copilului detalii23 

Ordin nr. 100 din 15/03/2006 pentru aprobarea Planului-cadru de acţiune in vederea reintegrării sociale a copiilor străzii detalii24 

Ordin nr. 101 din 15/03/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde detalii25 

Ordin nr. 107 din 04/03/2005 pentru aprobarea modelului de anchetă socială privind situaţia sociofamilială a copilului romln aflat nelnsoţit pe teritoriul altui stat, ln vederea repatrierii acestuia şi a reintegrării sale sociale, şi a structurii-cadru a planului referitor la pregătirea reintegrării sociale a copilului care se află nelnsoţit pe teritoriul altui stat şi care urmează a fi repatriat  detalii26 

Ordin nr. 123 din 10/11/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Subgrupului pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi de combatere a traficului de copii detalii27

Ordin nr. 145 din 22/04/2005 pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor ln domeniul protecţiei drepturilor copilului detalii28

Ordin nr. 219 din 15/06/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de lngrijirea părinţilor pe perioada ln care aceştia se află la muncă ln străinătate detalii29 

Ordin nr. 276 din 04/07/2005 privind coordonarea activităţilor de prevenire a abandonului ln unităţile sanitare care au ln structură secţii de nou-născuţi şi/sau de pediatrie detalii30 

Ordin nr. 287 din 06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului ln familie, precum şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde detalii31 

Ordin nr. 288 din 06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz ln domeniul protecţiei drepturilor copilului detalii32

Ordin nr. 289 din 06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde detalii33

 

categoria articolului: 
legislatie