Informare privind derularea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița’’, cod SMIS 114575

 

 

Slobozia, 28 mai 2019

 

Pe parcursul lunii mai, în cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița’’, cod SMIS 114575, implementat de   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Ialomița, au fost realizate o  serie de activitati specifice, dintre care amintim:

  1. Au fost elaborate și transmise  către Consiliul Județean Ialomița 2 note de fundamentare, care vizează activitatea din cadrul proiectului: Nota de fundamentare nr. 7619/17.05.2019 pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, faza PT și Nota de fundamentare nr. 7618/17.05.2019 pentru modificare Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 17/19.02.2019 privind aprobarea realizării proiectului, ca urmare a modificării valorii totale a proiectului.
  2. Firma care furnizează servicii de consultanță pentru implementarea proiectului - SEMI C PRAN SRL – a depus raportul de activitate, aferent perioadei 01-30.04.2019.
  3. A fost depus la ADR Sud Muntenia Raportul de progres al beneficiarului nr. 2 din 06.05.2019.

 

Pentru informații suplimentare despre proiect:

Direcția Generală de Asistență Socială șți Protecția Copilului Ialomița

Manager de proiect: Marcu Paul

Telefon: 0243/2016101 Fax: 0243/233407 E-mail: office@dpcialomita.ro

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: http://www.fonduri-ue.ro/; http://www.inforegio.ro/ro/; https://www.facebook.com/inforegio.ro

 

categoria articolului: 
stiri