Informare privind derularea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița’’, cod SMIS 114575

 

Slobozia, 26 aprilie 2019

 

Pe parcursul lunii aprilie, în cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița’’, cod SMIS 114575, implementat de   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Ialomița, au fost realizate o  serie de activități specifice, dintre care amintim:

  1. A fost elaborată Notificarea nr. 2 si transmisă către ADR Sud Muntenia. Modificările propuse în cadrul acestei Notificări vizează exclusiv planificarea în timp a activităților și a achizițiilor proiectului, fără să afecteze bugetul proiectului, perioada de implementare și respectă prevederile contractuale legale în vigoare.
  2. Firma care furnizează servicii de consultanță pentru implementarea proiectului - SEMI C PRAN SRL – a depus raportul de activitate, aferent perioadei 12.02 – 31.03.2019.
  3. Au fost depuse la ADR Sud Muntenia 2 cereri de rambursare, după cum urmează: Cererea de rambursare nr. 1/15.04.2019, în valoare de 52.412,14 lei și Cererea de rambursare nr. 2/25.04.2019, în valoare de 64.272,35 lei.
  4. Firma care furnizează serviciile de audit financiar a întocmit și transmis 2 rapoarte de audit, după cum urmează: Raportul de audit intermediar privind constatările factuale nr. 272/11.04.2019 pentru perioada 15.12.2016-08.11.2018, aferente Cererii de rambursare nr. 1 și Raportul de audit intermediar privind constatările factuale nr. 276/24.04.2019 pentru perioada 15.12.2016-08.11.2018, aferente Cererii de rambursare nr. 2.

 

 

Pentru informații suplimentare despre proiect:

Direcția Generală de Asistență Socială șți Protecția Copilului Ialomița

Manager de proiect: Marcu Paul

Telefon: 0243/2016101 Fax: 0243/233407 E-mail: office@dpcialomita.ro

 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: http://www.fonduri-ue.ro/; http://www.inforegio.ro/ro/; https://www.facebook.com/inforegio.ro

 

 

 

categoria articolului: 
stiri