Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale

 

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție, a formulat clarificări referitoare la prevederile HG nr.1118/2020 privind modificarea și completarea HG.nr.1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum și punerea în aplicare a prevederilor art.24, alin.9 și 10 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Pentru detalii accesați următoarele fișiere:

categoria articolului: 
interes public