Campanie de recrutare și identificare de persoane care doresc să devină asistenți maternali

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4  Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Proiect TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor

Cod proiect POCU/480/4/19/127169

 

Campanie de recrutare și identificare de persoane care doresc să devină asistenți maternali

 

            Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție  ca lider, în parteneriat cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului,  au accesat ghidul solicitantului: „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali,pentru a contribui la accelerarea procesului dezinstituționalizării copiilor prin închiderea centrelor de plasament clasice.

           Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa derulează , în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție,  Proiectu l ”Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”,Cod SMIS 127169.

           În acest context. D.G.A.S.P.C. Ialomița desfășoară, în anul 2019, o campanie de recrutare și identificare de persoane  care doresc să devină asistenți maternali.

CINE POATE FI ATESTAT CĂ ASISTENT MATERNAL ?

Pot fi atestate ca asistent maternal  numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

1. au capacitate deplină de exerciţiu;

2. au domiciliul stabil în județul Ialomița;

3. prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;

4. au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament ;

5. nu desfăşoară activităţi salarizate;

6. au urmat cursurile de formare profesională organizate de D.G.A.S.P.C. Ialomița
 

Nu poate fi asistent maternal :

1. persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;

2. părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

3. persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Cum să devii asistent maternal ?

Persoanele care doresc să devină asistent maternal  vor adresa o cerere tip de evaluare a capacităţii lor către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița şi o vor depune la sediul instituţiei, la Serviciul pentru Îngrijirea de Tip Familial și Asistență Maternală,  NUMAI după o discuţie iniţială cu asistentul social angajat în cadrul Serviciului, până la data de 31.05.2019

Cererea va menţiona în mod obligatoriu numărul de copii pentru care solicitantul consideră că poate asigura  simultan condiţii optime de îngrijire, grupa de vârsta şi sexul acestora, disponibilitatea de a îngriji copii cu handicap/dizabilităţi, infectaţi HIV sau bolnavi SIDA.

Cererea va cuprinde curriculum vitae al solicitantului, precum şi motivele pentru care doreşte să devină asistent maternal .

Pentru informații suplimentare, privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal, persoanele interesate se vor adresa  Serviciului pentru Îngrijirea de Tip Familial și Asistență Maternală, din cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomița, cu sediul în municipiul Slobozia, str. C.D.Gherea , nr.1., tel.0243/231088,0243/216657.

 Persoană de contact- Popescu Liliana- Șef Serviciu.

 

categoria articolului: 
anunturi